Poortinstructie eCourse


EPZ is het enige Nederlandse bedrijf waar op nucleaire wijze energie wordt opgewekt. Dit maakt dat EPZ veiligheid als hun topprioriteit ziet. Werknemers worden daarom op veel manieren geattendeerd en bewust gemaakt van de veiligheidsvoorschriften. Uitdagender wordt het wanneer externe organisatie op het terrein werkzaam zijn die niet hetzelfde bewustzijn van veiligheid hebben als de eigen werknemers.

EPZ besloot daarom om de daad bij het woord te voegen en elk persoon, werknemer of externe, te wijzen op de mogelijke gevaren van het werken in een nucleaire centrale. USG Engineering Academy kwam samen met EPZ, tijdens de conceptieve start van het project uiteindelijk, tot het volgende leerdoel:


“Alle personen die het beveiligde gebied betreden moet zich bewust zijn van de huisregels, mogelijke gevaren en wat te doen in het geval van calamiteiten.”In een interactieve eCourse ' Poortinstructie' legt de virtuele coach Victor de huisregels uit, wijst hij op de mogelijke gevaren en legt hij uit wat te doen tijdens calamiteiten. Verschillende interacties en multiplechoice vragen dienen als toets om zo een veiligheidsniveau te kunnen waarborgen.
De interactieve eCourse werd in twee varianten ontwikkeld. Als SCORM-pakket voor het leermanagementsysteem van EPZ. En als webversie, waardoor werknemers van externe organisaties de poortinstructie plaatsonafhankelijk kunnen maken.Behalve de 425 eigen werknemers volgen ook 1500 medewerkers van externe organisaties die jaarlijks het terrein betreden de poortinstructie. Externe volgen de cursus nu plaatsonafhankelijk waardoor er geen tijd meer verloren gaat on-site. Een certificaat zorgt ervoor dat iedereen geregistreerd staat alvorens ze het terrein betreden.


EPZ maakt al meer dan 40 jaar op veilige en betrouwbare wijze energie doormiddel van windturbines en kernsplijting. Nucleaire veiligheid is het beschermen van mens en milieu tegen schadelijke effecten van radioactieve lozing en straling. Bij EPZ doen wij dat door het voortdurend verbeteren van techniek, organisatie en cultuur.

Laatste wijziging: vrijdag, 25 november 2016, 13:28